Како звучи наука? Шабац, децембар 2019, Научни клуб Шабац

Како звучи наука? Шабац, децембар 2019, Научни клуб Шабац

Овај камп отворио је многа научна питања, али централно питање било је „Како звучи наука?“. Ученици шестог и седмог разреда су током четири дана имали прилику да упознају и истраже одабрани научни концепт, а потом га представе кроз креативне звучне инсталације. Камп је имао циљ да подстакне децу да размишљају изван устаљених оквира, прошире видике и развију нов приступ науци сагледавајући је из мноштва углова. На том истраживачком путу било је веома пожељно експериментисати, грешити и ризиковати! Овај камп организован је у оквиру међународног пројекта SySTEM2020, програма Хоризонт 2020.

 

https://www.cpn.edu.rs/?p=26402?script=cir

Остале активности