Документа

  • Сви документи
  • Извештаји о раду
  • Општа акта
  • Правилници

ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У ЦЕНТРУ ЗА ПРОМОЦИЈУ НАУКЕ

Преузмите документ

АКТ О ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА ГРАЂАНСКИХ НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА

Преузмите документ

Обавештење за Подносиоце пријава пројекта грађанских научних истраживања

Преузмите документ

Подаци о броју запослених и радно ангажованих

Преузмите документ

Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Центру за промоциују науке

Преузмите документ

Акт о финансирању Јавног позива 2023. године

Преузмите документ

План рада Центра за промоцију науке за 2023. годину

Преузми документ

Правилник о изменама Правилника о раду Центра за промоциују науке

Преузмите документ

Правилник о изменама и допунама Правилника о раду Центра за промоциују науке

Преузмите документ

План јавних набавки Центра за промоцију науке за 2023. годину

Преузми документ

Финансијски план Центра за промоцију науке за 2023. годину

Преузмите документ

План јавних набавки Центра за промоцију науке за 2022. годину (трећа верзија)

Преузми документ

План јавних набавки Центра за промоцију науке за 2022. годину (друга верзија)

Преузми документ

План јавних набавки Центра за промоцију науке за 2022. годину

Преузми документ

ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У ЦЕНТРУ ЗА ПРОМОЦИЈУ НАУКЕ

Преузмите документ

Пречишћен текст правилника о јавном позиву 2023. године

Преузмите документ

Правилник о измени и допуни правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места

Преузмите документ

Акт о финансирању Јавног позива 2022. године

Преузмите документ

План за постизање родне равноправности за период од 2022. – 2025. године

Преузми документ

План рада Центра за промоцију науке за 2022. годину

Преузми документ

Извештај о раду Центра за промоцију науке за период јануар-децембар 2022. године

Преузмите документ

План јавних набавки Центра за промоцију науке за 2022. годину

Преузми документ

План јавних набавки Центра за промоцију науке за 2021. годину

Преузмите документ

Финансијски план Центра за промоцију науке за 2022. годину

Преузмите документ

Финансијски план Центра за промоцију науке за 2021. годину

Преузмите документ

Програм рада Центра за промоцију науке за 2021. годину

Преузмите документ

Извештај о раду Центра за промоцију науке за период јул-децембар 2020. године

Преузмите документ

Извештај о раду Центра за промоцију науке за период јануар-јун 2020. године

Преузмите документ

План јавних набавки Центра за промоцију науке за 2020. годину

Преузмите документ

Финансијски план Центра за промоцију науке за 2020. годину

Преузмите документ

Правилник о изменама и допунама Правилника о јавном позиву 2020. године

Преузмите документ

Правилник о изменама и допунама Правилника о јавном позиву 2019. године

Преузмите документ

Извештај о раду Центра за промоцију науке за период јул-децембар 2019. године

Преузмите документ

Извештај о раду Центра за промоцију науке за период јануар-јун 2019. године

Преузмите документ

Финансијски план Центра за промоцију науке за 2020. годину

Преузмите документ

План јавних набавки Центра за промоцију науке за 2020. годину

Преузмите документ

План јавних набавки Центра за промоцију науке за 2019. годину

Преузмите документ

Финансијски план Центра за промоцију науке за 2019. годину

Преузмите документ

Нови финансијски план Центра за промоцију науке за 2019. годину

Преузмите документ

Нови план јавних набавки Центра за промоцију науке за 2019. годину

Преузмите документ

Извештај о раду Центра за промоцију науке за период јул-децембар 2018. године

Преузмите документ

План јавних набавки Центра за промоцију науке за 2019. годину

Преузмите документ Преузмите документ

Финансијски план Центра за промоцију науке за 2019. годину

Преузмите документ

Нови финансијски план Центра за промоцију науке за 2018. годину

Преузмите документ

Нови план јавних набавки Центра за промоцију науке за 2018. годину

Преузмите документ

Извештај о раду Центра за промоцију науке за период јануар-јун 2018. годину

Преузмите документ

Акт о финансирању активности 2018. године

Преузмите документ

Правилник о јавном позиву

Преузмите документ

План јавних набавки Центра за промоцију науке за 2018. годину

Преузмите документ

Финансијски план Центра за промоцију науке за 2018. годину

Преузмите документ

Програм рада Центра за промоцију науке за 2018. годину

Преузмите документ

Извештај о раду Центра за промоцију науке за период јул-децембар 2017. годину

Преузмите документ

Извештај о раду Центра за промоцију науке за период јануар-јун 2017. годину

Преузмите документ

Статут Центра за промоцију науке

Преузмите ЦПН Статут 

Извод из Закона о научноистраживачкој делатности

Преузмите документ

Правилник о раду

Преузмите документ

Измене правилника о раду

Преузмите документ

Правилник о организацији и систематизацији радних места

Преузмите документ

Програм рада за 2017. годину

Преузмите Програм рада за 2017

Правилник о рачуноводству

Преузмите документ

Правилник о попису

Преузмите документ

Правилник о јавним набавкама

Преузмите документ

Правилник о унутрашњем узбуњивању

Преузмите документ

Правилник о јавном позиву – престао да важи

Преузмите документ

Правилник заштите од пожара

Преузмите документ

Правилник о коришћењу техничке опреме

Преузмите документ

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Преузмите документ

Извештај о раду Центра за промоцију науке за период јануар-јун 2015. године

Центар за промоцију науке је поднео извештај о средствима која је Центар примио и користио у складу са њиховом наменом у извештајном периоду од 01. јануара 2015. до 30. јуна 2015. године. Преузмите документ

Извештај о раду Центра за промоцију науке за период јул-децембар 2015. године

Преузмите документ

Извештај о раду Центра за промоцију науке за период јануар-јун 2016. годину

Преузмите документ

Извештај о раду Научних клубова пролеће-јесен 2016.

Преузмите документ

Извештај о раду Центра за промоцију науке за период јул-децембар 2016. годину

Преузмите документ