Документа

  • Сви документи
  • Извештаји о раду
  • Општа акта
  • Правилници

Акт о финансирању Јавног позива 2023. године

Преузмите документ

План рада Центра за промоцију науке за 2023. годину

Преузми документ

Правилник о изменама Правилника о раду Центра за промоциују науке

Преузмите документ

Правилник о изменама и допунама Правилника о раду Центра за промоциују науке

Преузмите документ

План јавних набавки Центра за промоцију науке за 2023. годину

Преузми документ

Финансијски план Центра за промоцију науке за 2023. годину

Преузмите документ

План јавних набавки Центра за промоцију науке за 2022. годину (трећа верзија)

Преузми документ

План јавних набавки Центра за промоцију науке за 2022. годину (друга верзија)

Преузми документ

План јавних набавки Центра за промоцију науке за 2022. годину

Преузми документ

ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У ЦЕНТРУ ЗА ПРОМОЦИЈУ НАУКЕ

Преузмите документ

Пречишћен текст правилника о јавном позиву 2023. године

Преузмите документ

Правилник о измени и допуни правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места

Преузмите документ

Акт о финансирању Јавног позива 2022. године

Преузмите документ

План за постизање родне равноправности за период од 2022. – 2025. године

Преузми документ

План рада Центра за промоцију науке за 2022. годину

Преузми документ

План јавних набавки Центра за промоцију науке за 2022. годину

Преузми документ

План јавних набавки Центра за промоцију науке за 2021. годину

Преузмите документ

Финансијски план Центра за промоцију науке за 2022. годину

Преузмите документ

Финансијски план Центра за промоцију науке за 2021. годину

Преузмите документ

Програм рада Центра за промоцију науке за 2021. годину

Преузмите документ

Извештај о раду Центра за промоцију науке за период јул-децембар 2020 године

Преузмите документ

Извештај о раду Центра за промоцију науке за период јануар-јун 2020 године

Преузмите документ

План јавних набавки Центра за промоцију науке за 2020. годину

Преузмите документ

Финансијски план Центра за промоцију науке за 2020. годину

Преузмите документ

Правилник о изменама и допунама Правилника о јавном позиву 2020. године

Преузмите документ

Правилник о изменама и допунама Правилника о јавном позиву 2019. године

Преузмите документ

Извештај о раду Центра за промоцију науке за период јул-децембар 2019 године

Преузмите документ

Извештај о раду Центра за промоцију науке за период јануар-јун 2019 године

Преузмите документ

Финансијски план Центра за промоцију науке за 2020. годину

Преузмите документ

План јавних набавки Центра за промоцију науке за 2020. годину

Преузмите документ

План јавних набавки Центра за промоцију науке за 2019. годину

Преузмите документ

Финансијски план Центра за промоцију науке за 2019. годину

Преузмите документ

Нови финансијски план Центра за промоцију науке за 2019. годину

Преузмите документ

Нови план јавних набавки Центра за промоцију науке за 2019. годину

Преузмите документ

Извештај о раду Центра за промоцију науке за период јул-децембар 2018 године

Преузмите документ

План јавних набавки Центра за промоцију науке за 2019. годину

Преузмите документ Преузмите документ

Финансијски план Центра за промоцију науке за 2019. годину

Преузмите документ

Нови финансијски план Центра за промоцију науке за 2018. годину

Преузмите документ

Нови план јавних набавки Центра за промоцију науке за 2018. годину

Преузмите документ

Извештај о раду Центра за промоцију науке за период јануар-јун 2018

Преузмите документ

Акт о финансирању активности 2018. године

Преузмите документ

Правилник о јавном позиву

Преузмите документ

План јавних набавки Центра за промоцију науке за 2018. годину

Преузмите документ

Финансијски план Центра за промоцију науке за 2018. годину

Преузмите документ

Програм рада Центра за промоцију науке за 2018. годину

Преузмите документ

Извештај о раду Центра за промоцију науке за период јул-децембар 2017

Преузмите документ

Извештај о раду Центра за промоцију науке за период јануар-јун 2017

Преузмите документ

Статут Центра за промоцију науке

Преузмите ЦПН Статут 

Извод из Закона о научноистраживачкој делатности

Преузмите документ

Правилник о раду

Преузмите документ

Измене правилника о раду

Преузмите документ

Правилник о организацији и систематизацији радних места

Преузмите документ

Програм рада за 2017. годину

Преузмите Програм рада за 2017

Правилник о рачуноводству

Преузмите документ

Правилник о попису

Преузмите документ

Правилник о јавним набавкама

Преузмите документ

Правилник о унутрашњем узбуњивању

Преузмите документ

Правилник о јавном позиву – престао да важи

Преузмите документ

Правилник заштите од пожара

Преузмите документ

Правилник о коришћењу техничке опреме

Преузмите документ

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Преузмите документ

Извештај о раду Центра за промоцију науке за период јануар-јун 2015. године

Центар за промоцију науке је поднео извештај о средствима која је Центар примио и користио у складу са њиховом наменом у извештајном периоду од 01. јануара 2015. до 30. јуна 2015. године. Преузмите документ

Извештај о раду Центра за промоцију науке за период јул-децембар 2015. године

Преузмите документ

Извештај о раду Центра за промоцију науке за период јануар-јун 2016

Преузмите документ

Извештај о раду Научних клубова пролеће-јесен 2016.

Преузмите документ

Извештај о раду Центра за промоцију науке за период јул-децембар 2016

Преузмите документ