О в.д. директору

Др Марко Крстић
Одлуком Управног одбора Центра за промоцију науке, на седници одржаној 31. маја 2018. године, уз претходну сагласност надлежног министра, за вршиоца дужности директора Центра постављен је др Марко Крстић, доцент на Електротехничком факултету Универзитета у Београду.

Др Марко Крстић је рођен 1984. године у Нишу. Дипломирао је на Електротехничком факултету Универзитета у Београду 2007, и на истом факултету, 2016. године, одбранио докторску тезу под насловом Statical and dynamical characteristics of injection-locked Fabry-Perot laser diodes, када је стекао звање доктора наука електротехнике и рачунарства. Уже области његове научне делатности су квантна електроника и фотоника.

Од 2009. године запослен је на Електротехничком факултету Универзитета у Београду при Катедри за микроелектронику и техничку физику, где је најпре ангажован као сарадник у настави, затим 2010. године као асистент, и од 2016. као доцент. У току каријере ангажован је у извођењу наставе на укупно 15 курсева, а учествовао је и у покретању два нова и реформи једног курса. Међу најзначајнијим курсевима у чијем покретању је учествовао налази се Специјална група из физике, курс напредне физике за студенте прве године основних студија Електротехничког факултета.

Објавио је више од 20 научних радова у међународним часописима са SCI листе, учествовао је на међународним скуповима и скуповима од националног значаја, а био је и учесник два међународна пројекта (Techniques Of Modulation And Remodulation for PON (TOMAR-PON), пројекат португалског министарства за науку, и New Approach to Temperature Processes Control Based on Soft Computing Methods (Neuro-temp), Eureka пројекат) и више националних научноистраживачких пројеката.

Добитник је неколико награда за најбоље научне радове публиковане у иностраним часописима. Потпредседник је организационог одбора угледне међународне конференције PHOTONICA 2019.

Учествовао је у промоцији Међународне године светлости кроз серију научнопопуларних предавања у Српској академији наука и уметности и Коларчевој задужбини. Активни је предавач на зимском семинару Примењена електроника, у Петници. Учествовао је у припреми и руководилац је пројекта Science Meets Parliaments, који Центар за промоцију науке реализује у сарадњи са Обједињеним истраживачким центром (Joint Research Centre) Европске комисије.

 

Директори Центра за промоцију науке

др Миомир Кораћ, привремени директор (од 23. новембра 2010. до 3. марта 2011. године)
мр Александра Дрецун, директорка (од 3. марта 2011. до 3. марта 2015. године)
др Зорана Курбалија Новичић, вршилац дужности директора (од 9. марта 2015. до 10. јула 2015. године)
Немања Ђорђевић (од 10. јула 2015. до 1. јуна 2017.)
др Јован Трифуновић, вршилац дужности директора (од 1. јуна 2017. до 1. јуна 2018.)
др Марко Крстић, вршилац дужности директора (од 1. јуна 2018. до данас)