O v.d. direktoru

DANIJELA VUČIĆEVIĆ
Odlukom Upravnog odbora Centra za promociju nauke, na sednici održanoj 29. marta 2024. godine, uz prethodnu saglasnost nadležne ministarke, za vršiteljku dužnosti direktora Centra za promociju nauke postavljena je Danijela Vučićević.

Danijela Vučićević je rođena 1990. godine u Požegi. Diplomirala je 2014, na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Molekularna biologija i fiziologija, dok je master studije iz oblasti genetičkog inženjeringa i biotehnologije, na Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu, završila 2016. godine. Teza Danijelinog master rada glasila je „Analiza kodirajućeg regiona gena VKORC1 kod pacijenata na terapiji acenokumarolom“. Trenutno pohađa multidisciplinarne doktorske studije na smeru Biomedicinsko inženjerstvo i tehnologije.

U periodu od 2015. do 2018. bila je na mestu volontera istraživača na Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, gde je stekla iskustvo u radu na projektima u oblasti personalizovane medicine.

Svoje prve korake ka naučnoj komunikaciji Danijela je napravila upravo u Centru, te je u periodu između 2011. i 2015, još tokom studija, bila angažovana kao naučna komunikatorka na međunarodnim projektima i nacionalnim manifestacijama.

U CPN-u je 2017. godine postala savetnica za programske aktivnosti, a 2022. godine viša savetnica za program. U martu 2023. godine Danijela dolazi na čelo Sektora za program i produkciju. Tokom svog angažmana u Centru, u proteklih 12 godina, osim u oblasti naučne komunikacije, stekla je i bogato iskustvo na polju projektnog menadžmenta.

Njen radni portfolio obuhvata brojne projekte, kao što su nacionalna manifestacija Maj mesec matematike i Festival nauke, a neki od međunarodnih projekata kojima je rukovodila ili bila član tima (a koji dolaze iz različitih okvira finansiranja Horizon 2020, Erasmus+, Creative Europe) su: Noć istraživača, Science Meets Parliaments, SySTEM, School as Living Labs, art&science, Scientix, Levers i dr. Učestvovala je na devet međunarodnih konferencija, pokrivajući teme iz naučne komunikacije u oblasti klimatskih promena, STEM-a i veštačke inteligencije (u Helsinkiju, Madridu, Lincu, Rijeci, Kazerti i dr.).

Trenutno rukovodi radnim paketom u okviru Erasmus+ projekta Carbon Act, čija je tema integracija klimatskih promena u školske programe u kontekstu dostizanja Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija. 

Pored svega navedenog, Danijela je autorka monografije „Maj mesec matematike“, koja je proistekla iz istoimene manifestacije, čija je i dugogodišnja programska direktorka. Godine 2019. prošla je i obuku iz oblasti PR menadžmenta i odnosa sa javnošću.

Danijela je prošla ceo put, od volonterke do rukovoditeljke sektora. Svoju novu poziciju, vršiteljke dužnosti direktora Centra za promociju nauke smatra velikim izazovom na koji će moći da odgovori, jer gde postoje dobre ideje i projekti, postoji i želja da se doprinese svetu u kome živimo kroz obrazovanje i nauku. 

Direktori Centra za promociju nauke

dr Miomir Korać, privremeni direktor (od 23. novembra 2010. do 3. marta 2011. godine)

mr Aleksandra Drecun, direktorka (od 3. marta 2011. do 3. marta 2015. godine)

dr Zorana Kurbalija Novičić, vršiteljka dužnosti direktora (od 9. marta 2015. do 10. jula 2015. godine)

Nemanja Đorđević, direktor (od 10. jula 2015. do 1. juna 2017. godine)

dr Jovan Trifunović, vršilac dužnosti direktora (od 1. juna 2017. do 1. juna 2018. godine)

dr Marko Krstić, vršilac dužnosti direktora (od 1. juna 2018. do 1. marta 2023. godine) 

dr Marjana Brkić, vršiteljka dužnosti direktora (od 1. marta 2023. godine do 1. aprila 2024. godine)