Dokumenta

  • Svi dokumenti
  • Izveštaji o radu
  • Opšta akta
  • Pravilnici

AKT O FINANSIRANJU PROJEKTA GRAĐANSKIH NAUČNIH ISTRAŽIVANJA

Preuzmite dokument

Obaveštenje za Podnosioce prijava projekta građanskih naučnih istraživanja

Preuzmite dokument

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih

Preuzmite dokument

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Centru za promociuju nauke

Preuzmite dokument

Akt o finansiranju Javnog poziva 2023. godine

Preuzmite dokument

Plan rada Centra za promociju nauke za 2023. godinu

Preuzmi dokument

Pravilnik o izmenama Pravilnika o radu Centra za promociuju nauke

Preuzmite dokument

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o radu Centra za promociuju nauke

Preuzmite dokument

Plan javnih nabavki Centra za promociju nauke za 2023. godinu

Preuzmi dokument

Finansijski plan Centra za promociju nauke za 2023. godinu

Preuzmite dokument

Plan javnih nabavki Centra za promociju nauke za 2022. godinu (treća verzija)

Preuzmi dokument

Plan javnih nabavki Centra za promociju nauke za 2022. godinu (druga verzija)

Preuzmi dokument

Plan javnih nabavki Centra za promociju nauke za 2022. godinu

Preuzmi dokument

PODACI O BROJU ZAPOSLENIH I RADNO ANGAŽOVANIH LICA U CENTRU ZA PROMOCIJU NAUKE

Preuzmite dokument

Prečišćen tekst pravilnika o javnom pozivu 2023. godine

Preuzmite dokument

Pravilnik o izmeni i dopuni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta

Preuzmite dokument

Akt o finansiranju Javnog poziva 2022. godine

Preuzmite dokument

Plan za postizanje rodne ravnopravnosti za period od 2022. – 2025. godine

Preuzmi dokument

Plan rada Centra za promociju nauke za 2022. godinu

Preuzmi dokument

Izveštaj o radu Centra za promociju nauke za period januar-decembar 2022. godine

Preuzmite dokument

Plan javnih nabavki Centra za promociju nauke za 2022. godinu

Preuzmi dokument

Plan javnih nabavki Centra za promociju nauke za 2021. godinu

Preuzmite dokument

Finansijski plan Centra za promociju nauke za 2022. godinu

Preuzmite dokument

Finansijski plan Centra za promociju nauke za 2021. godinu

Preuzmite dokument

Program rada Centra za promociju nauke za 2021. godinu

Preuzmite dokument

Izveštaj o radu Centra za promociju nauke za period jul-decembar 2020. godine

Preuzmite dokument

Izveštaj o radu Centra za promociju nauke za period januar-jun 2020. godine

Preuzmite dokument

Plan javnih nabavki Centra za promociju nauke za 2020. godinu

Preuzmite dokument

Finansijski plan Centra za promociju nauke za 2020. godinu

Preuzmite dokument

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o javnom pozivu 2020. godine

Preuzmite dokument

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o javnom pozivu 2019. godine

Preuzmite dokument

Izveštaj o radu Centra za promociju nauke za period jul-decembar 2019. godine

Preuzmite dokument

Izveštaj o radu Centra za promociju nauke za period januar-jun 2019. godine

Preuzmite dokument

Finansijski plan Centra za promociju nauke za 2020. godinu

Preuzmite dokument

Plan javnih nabavki Centra za promociju nauke za 2020. godinu

Preuzmite dokument

Plan javnih nabavki Centra za promociju nauke za 2019. godinu

Preuzmite dokument

Finansijski plan Centra za promociju nauke za 2019. godinu

Preuzmite dokument

Novi finansijski plan Centra za promociju nauke za 2019. godinu

Preuzmite dokument

Novi plan javnih nabavki Centra za promociju nauke za 2019. godinu

Preuzmite dokument

Izveštaj o radu Centra za promociju nauke za period jul-decembar 2018. godine

Preuzmite dokument

Plan javnih nabavki Centra za promociju nauke za 2019. godinu

Preuzmite dokument Preuzmite dokument

Finansijski plan Centra za promociju nauke za 2019. godinu

Preuzmite dokument

Novi finansijski plan Centra za promociju nauke za 2018. godinu

Preuzmite dokument

Novi plan javnih nabavki Centra za promociju nauke za 2018. godinu

Preuzmite dokument

Izveštaj o radu Centra za promociju nauke za period januar-jun 2018. godinu

Preuzmite dokument

Akt o finansiranju aktivnosti 2018. godine

Preuzmite dokument

Pravilnik o javnom pozivu

Preuzmite dokument

Plan javnih nabavki Centra za promociju nauke za 2018. godinu

Preuzmite dokument

Finansijski plan Centra za promociju nauke za 2018. godinu

Preuzmite dokument

Program rada Centra za promociju nauke za 2018. godinu

Preuzmite dokument

Izveštaj o radu Centra za promociju nauke za period jul-decembar 2017. godinu

Preuzmite dokument

Izveštaj o radu Centra za promociju nauke za period januar-jun 2017. godinu

Preuzmite dokument

Statut Centra za promociju nauke

Preuzmite CPN Statut 

Izvod iz Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti

Preuzmite dokument

Pravilnik o radu

Preuzmite dokument

Izmene pravilnika o radu

Preuzmite dokument

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta

Preuzmite dokument

Program rada za 2017. godinu

Preuzmite Program rada za 2017

Pravilnik o računovodstvu

Preuzmite dokument

Pravilnik o popisu

Preuzmite dokument

Pravilnik o javnim nabavkama

Preuzmite dokument

Pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju

Preuzmite dokument

Pravilnik o javnom pozivu – prestao da važi

Preuzmite dokument

Pravilnik zaštite od požara

Preuzmite dokument

Pravilnik o korišćenju tehničke opreme

Preuzmite dokument

Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu

Preuzmite dokument

Izveštaj o radu Centra za promociju nauke za period januar-jun 2015. godine

Centar za promociju nauke je podneo izveštaj o sredstvima koja je Centar primio i koristio u skladu sa njihovom namenom u izveštajnom periodu od 01. januara 2015. do 30. juna 2015. godine. Preuzmite dokument

Izveštaj o radu Centra za promociju nauke za period jul-decembar 2015. godine

Preuzmite dokument

Izveštaj o radu Centra za promociju nauke za period januar-jun 2016. godinu

Preuzmite dokument

Izveštaj o radu Naučnih klubova proleće-jesen 2016.

Preuzmite dokument

Izveštaj o radu Centra za promociju nauke za period jul-decembar 2016. godinu

Preuzmite dokument