Zaposleni

Dr Marko Krstićv.d. direktora
Dobrivoje Lale ErićRukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju
Ivan UmeljićRukovodilac Sektora za izdavaštvo i medijsku produkciju
dr Tanja AdnađevićRukovodilac Sektora za programske aktivnosti
Marina KostićRukovoditeljka PFO sektora
Darije JanoševićSavetnik za marketinške i poslove prodaje
Mirjana PanićSavetnik za finansijske i opšte poslove
dr Marjana BrkićRukovoditeljka sektora za saradnju sa NIO
Ivana SmolovićSavetnik za lektorske poslove
Slobodan Jovanović
Ljiljana IlićSavetnik za saradnju sa medijima
Radovan DrčaSavetnik za logistiku i tehničke poslove
Ana KlobučarViši savetnik za produkciju i organizaciju programskih sadržaja
Boris KlobučarSaradnik za realizaciju programskih sadržaja i izradu eksponata
dr Bojan KenigSavetnik za poslove međunarodne saradnje
Vladimir CicvaraStručni saradnik
Petar PanjkovićSistem administrator
Mirjana UtvićSaradnik za realizaciju programskih sadržaja i izradu eksponata
dr Petar LauševićSavetnik za poslove međunarodne saradnje
Mihailo SlovićReferent za tehničke poslove
Anđela MrđaSaradnica
Slavica DukovićSavetnik za poslove saradnje sa naučnoistraživačkim organizacijama
Milan Jenić
Emilija AndrejevićReferent za administrativne poslove
Ivana Nikolićnovinar
Đorđe PetrovićNaučni novinar
Jelena JoksimovićStručni saradnik
Bogdan ĐorđevićNAUČNI NOVINAR
Milana Stikić
Danijela VučićevićStručni saradnik za programske aktivnosti
Sanja CrnjanskiSARADNIK ZA REALIZACIJU PROGRAMSKIH SADRŽAJA I IZRADU EKSPONATA
dr Marija CvetinovićStručna saradnica za poslove međunarodne saradnje
Predrag DavidovićSaradnik za realizacijuprogramskih sadržaja i izradu eksponata
KATARINA STEKIĆSAVETNICA ZA POSLOVE MEĐUNARODNE SARADNJE

Memorijal

Slobodan Jevtić 1978-2021.Rukovodilac Sektora za pravne, finansijske i opšte poslove