Zaposleni

dr Marjana Brkićv.d. direktora
Dobrivoje Lale ErićRukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju
Ivan UmeljićRukovodilac Sektora za izdavaštvo i medijsku produkciju
Danijela VučićevićRukovoditeljka Sektora za programske aktivnosti
Marina KostićRukovoditeljka PFO sektora
Darije JanoševićSavetnik za marketinške i poslove prodaje
Mirjana PanićSavetnik za finansijske i opšte poslove
dr Bojan KenigSavetnik za poslove međunarodne saradnje
Ivana SmolovićSavetnik za lektorske poslove
Slobodan Jovanović
Ljiljana IlićSavetnik za saradnju sa medijima
Radovan DrčaSavetnik za logistiku i tehničke poslove
Ana KlobučarViši savetnik za produkciju i organizaciju programskih sadržaja
Boris KlobučarSaradnik za realizaciju programskih sadržaja i izradu eksponata
Slavica DukovićSavetnik za poslove saradnje sa naučnoistraživačkim organizacijama
Vladimir CicvaraStručni saradnik
Petar PanjkovićSistem administrator
Mirjana UtvićSaradnik za realizaciju programskih sadržaja i izradu eksponata
dr Petar LauševićSavetnik za poslove međunarodne saradnje
Mihailo SlovićReferent za tehničke poslove
Anđela MrđaSaradnica
Sanja CrnjanskiSARADNIK ZA REALIZACIJU PROGRAMSKIH SADRŽAJA I IZRADU EKSPONATA
Jelena Medenica
Emilija AndrejevićReferent za administrativne poslove
Ivana Nikolićnovinar
Đorđe PetrovićNaučni novinar
Milana Stikić
Bogdan ĐorđevićNAUČNI NOVINAR
Milan Jenić
Predrag DavidovićSaradnik za realizacijuprogramskih sadržaja i izradu eksponata
KATARINA STEKIĆSAVETNICA ZA POSLOVE MEĐUNARODNE SARADNJE

Memorijal

Slobodan Jevtić 1978-2021.Rukovodilac Sektora za pravne, finansijske i opšte poslove