Zaposleni

Dr Marko Krstićv.d. direktora
Dobrivoje Lale ErićRukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju
Ivan UmeljićRukovodilac Sektora za izdavaštvo i medijsku produkciju
dr Tanja AdnađevićRukovodilac Sektora za programske aktivnosti
Marina KostićSavetnik za poslove saradnje sa naučnoistraživačkim organizacijama
Darije JanoševićSavetnik za marketinške i poslove prodaje
dr Ana JakovljevićRukovodilac Sektora za pravne, finansijske i opšte poslove
Mirjana PanićSavetnik za finansijske i opšte poslove
Ivana SmolovićSavetnik za lektorske poslove
Slobodan Jovanović
Ljiljana IlićSavetnik za saradnju sa medijima
Radovan DrčaSavetnik za logistiku i tehničke poslove
Ana KlobučarViši savetnik za produkciju i organizaciju programskih sadržaja
Boris KlobučarSaradnik za realizaciju programskih sadržaja i izradu eksponata
dr Bojan KenigSavetnik za poslove međunarodne saradnje
Vladimir CicvaraStručni saradnik
dr Marjana BrkićStručni saradnik
Petar PanjkovićSistem administrator
dr Petar LauševićSavetnik za poslove međunarodne saradnje
Mihailo SlovićReferent za tehničke poslove
Anđela MrđaSaradnica
Slavica DukovićSavetnik za poslove saradnje sa naučnoistraživačkim organizacijama
Mirjana UtvićSaradnik za realizaciju programskih sadržaja i izradu eksponata
Predrag DavidovićSaradnik za realizacijuprogramskih sadržaja i izradu eksponata
Ivana Nikolićnovinar
Đorđe PetrovićNaučni novinar
Jelena JoksimovićStručni saradnik
Milan Jenić
Milana Stikić
Danijela VučićevićStručni saradnik za programske aktivnosti
Sanja CrnjanskiSARADNIK ZA REALIZACIJU PROGRAMSKIH SADRŽAJA I IZRADU EKSPONATA
Bogdan ĐorđevićNAUČNI NOVINAR
dr Marija CvetinovićStručna saradnica za poslove međunarodne saradnje
Emilija AndrejevićReferent za administrativne poslove

Memorijal

Slobodan Jevtić 1978-2021.Rukovodilac Sektora za pravne, finansijske i opšte poslove