Zaposleni

dr Marjana Brkićv.d. direktora
Dobrivoje Lale ErićRukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju
Ivan UmeljićRukovodilac Sektora za izdavaštvo i medijsku produkciju
Danijela VučićevićRukovoditeljka Sektora za programske aktivnosti
Marina KostićRukovoditeljka PFO sektora
Darije JanoševićSavetnik za marketinške i poslove prodaje
Mirjana PanićSavetnik za finansijske i opšte poslove
dr Bojan KenigSavetnik za poslove međunarodne saradnje
Ivana SmolovićSavetnik za lektorske poslove
Slobodan Jovanović
Ljiljana IlićSavetnik za saradnju sa medijima
Vladimir CicvaraStručni saradnik
Ana KlobučarViši savetnik za produkciju i organizaciju programskih sadržaja
Boris KlobučarSaradnik za realizaciju programskih sadržaja i izradu eksponata
Slavica DukovićSavetnik za poslove saradnje sa naučnoistraživačkim organizacijama
Mihailo SlovićReferent za tehničke poslove
Petar PanjkovićSistem administrator
Mirjana UtvićSaradnik za realizaciju programskih sadržaja i izradu eksponata
dr Petar LauševićSavetnik za poslove međunarodne saradnje
Emilija AndrejevićReferent za administrativne poslove
Anđela MrđaSaradnica
Sanja CrnjanskiSARADNIK ZA REALIZACIJU PROGRAMSKIH SADRŽAJA I IZRADU EKSPONATA
Jelena Medenica
Bogdan ĐorđevićNAUČNI NOVINAR
Ivana Nikolićnovinar
Đorđe PetrovićNaučni novinar
Milana Stikić
Milan Jenić
Katarina StekićSAVETNICA ZA POSLOVE MEĐUNARODNE SARADNJE
Mirjana VolarevSAVETNICA ZA POSLOVE MEĐUNARODNE SARADNJE
Irena ŠujdovićSAVETNICA ZA POSLOVE MEĐUNARODNE SARADNJE
Ivana ČvorovićSAVETNICA ZA POSLOVE MEĐUNARODNE SARADNJE
Aleksa VasićSaradnik za realizaciju programskih sadržaja
Malina TadićSaradnik za realizaciju programskih sadržaja
dr Vesna Jusufović

Memorijal

Slobodan Jevtić 1978-2021.Rukovodilac Sektora za pravne, finansijske i opšte poslove