O Centru

Centar za promociju nauke (CPN) je javna institucija, koju je 2010. godine osnovalo Ministarstvo nauke Srbije sa zadatkom da promoviše nauku i tehnologiju. Centar, u skladu sa svojim mandatom, programe i aktivnosti sprovodi radeći sa istraživačkim i obrazovnim institucijama u Srbiji i širom sveta, a blisko sarađuje i sa republičkim ministarstvima, medijima i privatnim sektorom.

Misija CPN-a je da stvori most između nauke i društva okupljajući sve relevantne aktere i širu javnost u procesu istraživanja i inovacija. Krajnji cilj je integracija društva u istraživačke procese kako bi se stekao što bolji uvid u potrebe građana i što adekvatnije suočavalo sa društvenim izazovima. Centar organizuje veliki broj izložbi, predavanja, panel-diskusija i drugih događaja na različite teme. Prepoznatljiva nit kod svih formata je da su najčešće interaktivni, tako da posetioci, ukoliko to žele, imaju aktivnu ulogu u postavkama.

CPN daje veliki značaj komunikaciji i PR aktivnostima, odnosima sa medijima i proizvodnji multimedijalnih materijala. Njegova izdavačka produkcija, sa četiri do pet novih naslova svake godine, nagrađena je u više navrata, a četiri puta godišnje Centar objavljuje i naučnopopularni časopis Elementi. CPN je poznat po svojoj međunarodnoj saradnji i u tom pogledu smatra se regionalnim liderom u Jugoistočnoj Evropi. Trenutno je partner u osam H2020 projekata, na jednom projektu Kreativne Evrope i JRC-a, i četiri Erasmus+ projekta, tako da je dosad učestvovao na ukupno 32 projektu koji je finansirala EU.