30.06.2020
JN 7 / 20 Usluge posredničke agencije za angažovanje demonstratora, naučnih novinara, saradnika i eksperata

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odgovor ponuđaču 1 Odgovor ponuđaču 2 Odgovor ponuđaču 3 Obaveštenje o produželju roka za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija 2 Odluka o dodeli ugovora

Dalje
08.06.2020
JN 6 / 20 Predmet javne nabavke su usluge računovodstvene agencije

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Dalje
19.05.2020
JN 5 / 20 Predmet javne nabavke su usluge štampanja prostorne grafike (brendiranja)

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odgovor ponuđaču 1 Odgovor ponuđaču 2 Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Dalje
27.04.2020
JN 4 / 20 Predmet javne nabavke su usluge osiguranja

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odgovor ponuđaču Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru (Partija 1) Obaveštenje o zaključenom ugovoru (Partija 2) Obaveštenje o zaključenom ugovoru (Partija 3)

Dalje
06.02.2020
JN 3 / 20 Predmet javne nabavke je gorivo za potrebe Centra za promociju nauke

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odgovor ponuđaču Izmena konkursne dokumentacije Obaveštenje o produženju roka Odluka o dodeli ugovora Odluka o zaključenom ugovoru

Dalje
31.01.2020
JN 2 / 20 Predmet javne nabavke su usluge servisa vozila iz voznog parka Centra

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odgovor ponuđaču Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru (Partija 1) Obaveštenje o obustavi postupka Obaveštenje o zaključenom ugovoru (Partija 2)

Dalje
27.01.2020
JN 1 / 20 Predmet javne nabavke su usluge štampanja 4 broja časopisa „Elementi”

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odgovor ponuđaču Izmena konkursne dokumentacije Obaveštenje o produženju roka Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Dalje
16.12.2019
JN 14 /19 Predmet javne nabavke je kupovina dobara – računarske opreme.

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Dalje
12.12.2019
JN 13 /19 Predmet javne nabavke su usluge štampanja promotivnog materijala

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Dalje
15.11.2019
JN 12 /19 Predmet javne nabavke su usluge godišnjeg servisa i održavanja vozila iz voznog parka Centra

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o obustavi postupka Obaveštenje o zaključenom ugovoru (Partija 1)

Dalje
03.10.2019
JN 11 /19 Predmet javne nabavke je kupovina električne energije

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Izmena konkursne dokumentacije Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Dalje
24.09.2019
JN 10 /19 Predmet javne nabavke su usluge štampanje knjiga, brošura i prospekata

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Dalje