17.09.2013
Konkurs za izgradnju štanda CPN na Sajmu knjiga

Centar za promociju nauke raspisao je konkurs za izvođenje radova na izgradnji štanda CPN-a na Sajmu knjiga [:] (više…)

Dalje
10.02.2012
Zatvoren poziv za prikupljanje ponuda

Zatvoreni tenderi koje je CPN, po ovlašćenju JUP Istraživanje i razvoj, raspisao za nabavku naučnog kamiona, kao i nabavku radova za remont Broda laboratorije Argus (više…)

Dalje
18.01.2012
Pitanja potencijalnih ponuđača i odgovori za nabaku Naučnog kamiona

Centar za promociju nauke objavio je pitanja potencijalnih ponuđača za nabavku Naučnog kamiona i odgovore na njih. (više…)

Dalje
09.01.2012
Zatvoren poziv za prikupljanje ponuda za remont broda Argus

Po ovlašćenju JUP Istraživanje i razvoj, Centar za promociju nauke je od 2. novembra 2011. do 10.februara 2012. prikupljao ponude za nabavku radova – remont i opremanje Broda laboratorije Argus...

Dalje
09.01.2012
Zatvoren poziv za prikupljanje ponuda za naučni kamion

Po ovlašćenju JUP Istraživanje i razvoj, Centar za promociju nauke je od 2. novembra 2011. do 10. februara 2012. prikupljao ponude za nabavku specijalnog kamiona za potrebe Centra za promociju nauke...

Dalje