27.11.2019
JN 11 /19 Predmet javne nabavke je kupovina električne energije

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Izmena konkursne dokumentacije

Continue Reading
27.11.2019
JN 10 /19 Predmet javne nabavke su usluge štampanje knjiga, brošura i prospekata

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora

Continue Reading
27.11.2019
JN 9 /19 Predmet javne nabavke su usluge turističke agencije

      Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru. Partija 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru. Partija 2

Continue Reading