Zatvoren poziv za prikupljanje ponuda za naučni kamion

Zatvoren poziv za prikupljanje ponuda za naučni kamion

Po ovlašćenju JUP Istraživanje i razvoj, Centar za promociju nauke je od 2. novembra 2011. do 10. februara 2012. prikupljao ponude za nabavku specijalnog kamiona za potrebe Centra za promociju nauke

Po ovlašćenju JUP Istraživanje i razvoj, Centar za promociju nauke je 2. novembra 2011. otvorio poziv za prikupljanje ponuda za nabavku specijalnog kamiona za potrebe Centra za promociju nauke. Kamion se sastoji iz tegljača, poluprikolice i nadgradnje za poluprikolicu.

Poziv za međunarodno nadmetanje 2036-22/2011 je zatvoren 10. februara 2012, nakon isteka produženog roka.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju na srpskom jeziku.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju na engleskom jeziku.

Ostale aktivnosti