Запослени

др Марјана Бркићв.д. директора
Добривоје Лале ЕрићРуководилац Сектора за међународну сарадњу
Иван УмељићРуководилац Сектора за издаваштво и медијску продукцију
Данијела ВучићевићРуководитељка Сектора за програмске активности
Марина КостићРуководитељка ПФО сектора
Дарије ЈаношевићСаветник за маркетиншке и послове продаје
Мирјана ПанићСаветник за финансијске и опште послове
др Бојан КенигСаветник за послове међународне сарадње
Ивана СмоловићСаветник за лекторске послове
Слободан Јовановић
Љиљана ИлићСаветник за сарадњу са медијима
Владимир ЦицвараСтручни сарадник
Ана КлобучарВиши саветник за продукцију и организацију програмских садржаја
Борис КлобучарСарадник за реализацију програмских садржаја и израду експоната
Славица ДуковићСаветник за послове сарадње са научноистраживачким организацијама
Михаило СловићРеферент за техничке послове
Петар ПањковићСистем администратор
Мирјана УтвићСарадник за реализацију програмских садржаја и израду експоната
др Петар ЛаушевићСаветник за послове међународне сарадње
Емилија АндрејевићРеферент за административне послове
Анђела МрђаСарадница
Сања ЦрњанскиСАРАДНИК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА И ИЗРАДУ ЕКСПОНАТА
Јелена Меденица
Богдан ЂорђевићНАУЧНИ НОВИНАР
Ивана Николићновинар
Ђорђе ПетровићНаучни новинар
Милана Стикић
Милан Јенић
Катарина СтекићСАВЕТНИЦА ЗА ПОСЛОВЕ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ
Мирјана ВоларевСАВЕТНИЦА ЗА ПОСЛОВЕ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ
Ирена ШујдовићСАВЕТНИЦА ЗА ПОСЛОВЕ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ
Ивана ЧворовићСАВЕТНИЦА ЗА ПОСЛОВЕ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ
Алекса ВасићСарадник за реализацију програмских садржаја
Малина ТадићСарадник за реализацију програмских садржаја
др Весна Јусуфовић

Меморијал

Слободан Јевтић 1978-2021.Руководилац Сектора за правне, финансијске и опште послове