Запослени

Др Марко Крстићв.д. директора
Добривоје Лале ЕрићРуководилац Сектора за међународну сарадњу
Иван УмељићРуководилац Сектора за издаваштво и медијску продукцију
др Тања АднађевићРуководилац Сектора за програмске активности
Марина КостићСаветник за послове сарадње са научноистраживачким организацијама
Дарије ЈаношевићСаветник за маркетиншке и послове продаје
др Ана ЈаковљевићРуководилац Сектора за правне, финансијске и опште послове
Мирјана ПанићСаветник за финансијске и опште послове
Ивана СмоловићСаветник за лекторске послове
Слободан Јовановић
Љиљана ИлићСаветник за сарадњу са медијима
Радован ДрчаСаветник за логистику и техничке послове
Ана КлобучарВиши саветник за продукцију и организацију програмских садржаја
Борис КлобучарСарадник за реализацију програмских садржаја и израду експоната
др Бојан КенигСаветник за послове међународне сарадње
Владимир ЦицвараСтручни сарадник
др Марјана БркићСтручни сарадник
Петар ПањковићСистем администратор
др Петар ЛаушевићСаветник за послове међународне сарадње
Михаило СловићРеферент за техничке послове
Анђела МрђаСарадница
Славица ДуковићСаветник за послове сарадње са научноистраживачким организацијама
Мирјана УтвићСарадник за реализацију програмских садржаја и израду експоната
Предраг ДавидовићСарадник за реализацијупрограмских садржаја и израду експоната
Ивана Николићновинар
Ђорђе ПетровићНаучни новинар
Јелена ЈоксимовићСтручни сарадник
Милан Јенић
Милана Стикић
Данијела ВучићевићСтручни сарадник за програмске активности
Сања ЦрњанскиСАРАДНИК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА И ИЗРАДУ ЕКСПОНАТА
Богдан ЂорђевићНАУЧНИ НОВИНАР
др Марија ЦветиновићСтручна сарадница за послове међународне сарадње
Емилија АндрејевићРеферент за административне послове

Меморијал

Слободан Јевтић 1978-2021.Руководилац Сектора за правне, финансијске и опште послове