Запослени

Данијела ВучићевићВ.Д. ДИРЕКТОРА
др Марјана БркићПРОГРАМСКА ДИРЕКТОРКА
Добривоје Лале ЕрићРуководилац Сектора за међународну сарадњу
Иван УмељићРуководилац Сектора за издаваштво и медијску продукцију
Марина КостићРуководитељка ПФО сектора
Дарије ЈаношевићСаветник за маркетиншке и послове продаје
Мирјана ПанићСаветник за финансијске и опште послове
др Бојан КенигСаветник за послове међународне сарадње
Ивана СмоловићСаветник за лекторске послове
Слободан Јовановић
Петар ПањковићСистем администратор
Владимир ЦицвараСтручни сарадник
Мирјана УтвићСарадник за реализацију програмских садржаја и израду експоната
Борис КлобучарСарадник за реализацију програмских садржаја и израду експоната
Славица ДуковићСаветник за послове сарадње са научноистраживачким организацијама
Михаило СловићРеферент за техничке послове
Емилија АндрејевићРеферент за административне послове
Ивана ЧворовићСАВЕТНИЦА ЗА ПОСЛОВЕ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ
др Петар ЛаушевићСаветник за послове међународне сарадње
Ђорђе ПетровићНаучни новинар
Анђела МрђаСарадница
Сања ЦрњанскиСАРАДНИК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА И ИЗРАДУ ЕКСПОНАТА
Јелена Меденица
Богдан ЂорђевићНАУЧНИ НОВИНАР
Ивана Николићновинар
Милана Стикић
Малина ТадићСарадник за реализацију програмских садржаја
Милан Јенић
Катарина СтекићСАВЕТНИЦА ЗА ПОСЛОВЕ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ
Мирјана ВоларевСАВЕТНИЦА ЗА ПОСЛОВЕ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ
Ирена ШујдовићСАВЕТНИЦА ЗА ПОСЛОВЕ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ
Алекса ВасићСарадник за реализацију програмских садржаја
Лена Илић
Јована Караклајић
Јована Јанков
Исидора Чалија
Анђела Симичић
Сања Љумовић

Меморијал

Слободан Јевтић 1978-2021.Руководилац Сектора за правне, финансијске и опште послове