О в.д. директору

Др Марјана Бркић
Одлуком Управног одбора Центра за промоцију науке, на седници одржаној 28. фебруара године, уз претходну сагласност надлежне министарке, за вршиоца дужности директора Центра постављена је др Марјана Бркић, докторка биолошких наука.

Др Марјана Бркић је рођена 1984. године у Београду. Дипломирала је на Биолошком факултету Универзитета у Београду 2009. године, и на истом факултету, 2019, одбранила докторску тезу под заједничким менторством са Универзитетом у Генту, под насловом Значај структурних и функционалних промена хороидног плексуса миша у иницијацији неуроинфламације, када је стекла звање доктора биолошких наука.

Од 2012. године била je запослена на Институту за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ – Институту од националног значаја за Републику Србију, при Одељењу за неуробиологију, где је најпре била ангажована као истраживач приправник, затим од 2013. године као истраживач сарадник. У периоду од 2014. до 2017. радила је као сарадница у настави на предмету Неуробиологија на Биолошком факултету Универзитета у Београду. У звање научног сарадника Биолошког факултета Универзитета у Београду изабрана је 2019.

Објавила је 15 научних радова у међународним часописима са SCI листе, учествовала је на међународним скуповима и скуповима од националног значаја, а била је и учесница неколико међународних научних пројеката и више националних научноистраживачких пројеката.

Поред тога, др Бркић је била полазница додипломског мултидисциплинарног програма „Студије будућности“ Београдске отворене школе, као и програма Женског менторства, које организује Европски покрет у Србији.

Од 2017. запослена је као саветница у Сектору за међународну сарадњу Центра за промоцију науке, да би од 2022. година преузела улогу руководитељке Сектора за сарадњу са НИО. У Центру је координирала више пројеката из домена климатске писмености, СТЕАМ образовања, као и родне равноправности, у различитим оквирима финансирања, као што су: Хоризонт 2020 (Scientix, TeRRIFICA, Hypatia), и Ерасмус+ (STEM School Label, DoSE) и Хоризонт Европа (Climateurope2).

Од 2012. др Бркић се активно бави промоцијом науке кроз учешће на бројним манифестацијама, као што су Ноћ истраживача и Фестивал науке.

Директори Центра за промоцију науке

др Миомир Кораћ, привремени директор (од 23. новембра 2010. до 3. марта 2011. године)
мр Александра Дрецун, директорка (од 3. марта 2011. до 3. марта 2015. године)
др Зорана Курбалија Новичић, вршитељка дужности директора (од 9. марта 2015. до 10. јула 2015. године)
Немања Ђорђевић (од 10. јула 2015. до 1. јуна 2017. године)
др Јован Трифуновић, вршилац дужности директора (од 1. јуна 2017. до 1. јуна 2018. године)
др Марко Крстић, вршилац дужности директора (од 1. јуна 2018. до 1. марта 2023. године)                                                                                              др Марјана Бркић, вршитељка дужности директора (од 1. марта 2023. године)