Примена мисаоних експеримената у настави

Примена мисаоних експеримената у настави

Трајање програма: 8 сати (један дан)

Редни број у каталогу ЗУОВ: 693 (K2, П3)

Мисаони експерименти своју примењивост налазе у свим наставним предметима, у готово свим начинима извођења наставе, могу да буду део сваког метода преношења и стицања знања, незаобилазни су у процесу учвршћивања и ретенције знања и пружају неограничен простор за иновацију у сферама наставе, образовања и васпитања. Као што ученици имају тенденцију да се „навуку“ на своје омиљене електронске игрице, мисаони експерименти показују подједнаку адиктивност у педагошком контексту, у процесу учења и преношења знања. То дугују начину постављања проблема, који сместа захтева неку реакцију, нуђење било каквог решења, изазива гранање решења, приморава на одабир најуспешнијег решења или чак позива на разрешење, на одбацивање проблема као псеудопроблема. У том смислу, у контексту наставе, нема активности која више буди интелектуалну радозналост од мисаоних експеримената.

Аутори и реализатори

др Машан Богдановски, Филозофски факултет Универзитета у Београду

Иван Умељић, Центар за промоцију науке

Институција која је подржала семинар

Центар за промоцију науке

Особа за контакт

Дарије Јаношевић, djanosevic@cpn.rs; 069/122-03-19

Интернет страница

http://cpn.rs/misaonieksperimenti/

(Семинар је у каталогу ЗУОВ-а заведен под каталошким бројем 693 (К2, П3) и акредитован је за школску 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024. годину.)

https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=928