Негујмо везу са земљиштем: оснаживање пољопривредника и младих као грађана научника за праћење здравља земљишта и биодиверзитета

Негујмо везу са земљиштем: оснаживање пољопривредника и младих као грађана научника за праћење здравља земљишта и биодиверзитета

Cultivating Soil Connectivity: Empowering Farmers and Youth Community as Citizen Scientists to Monitor Soil Health and Biodiversity

https://cuvarizemljista.com/

У Србији је евидентан недостатак интегрисаног и систематског праћења квалитета земљишта, као основе за сигурност и квалитет хране и очување екосистемских функција. Грађанска научна истраживања могу дати допринос премошћавању овог јаза, ангажовањем пољопривредника и младих у сврху праћења кључних индикатора здравља земљишта на значајнијој временској и просторној скали, као и подизања свести о важности здравља земљишта на индивидуалном и друштвеном нивоу. Циљ овог пројекта је укључивање пољопривредника и младих, као својеврсних чувара одрживости земљишта, кроз релевантне пољопривредне организације и (пред)школске установе, да заједно прате индикаторе здравља земљишта на територији Војводине током 2024–2025. године. Уз едукативну подршку научних истраживача, грађани научници ће користећи једноставне, економичне и стандардизоване методе за узорковање и мерење одабраних физичких (структура и текстура земљишта), хемијских (pH земљишта, капацитет за разлагање органске материје) и биолошких (активност микро/макро фауне) индикатора земљишта, генерисати податке о земљишту и доносити закључке засноване на индикаторима. Након валидације и анализе, прикупљени подаци ће бити подељени са свим учесницима ради заједничког извођења закључака и продубљивањa разумевања здравља земљишта, као и олакшавања будућих сарадњи и иницијатива између грађана као појединаца, локалних заједница, пољопривредних организација и истраживачких институција.

 

Носилац пројекта:
Институт БиоСенс, Универзитет у Новом Саду

Партнери на пројекту:
Војвођански кластер органске пољопривреде
Привредна комора Војводине
Српско удружење младих пољопривредника
Земљорадничка задруга Бешка Аграр Крчедин
Земљорадничка задруга Бешка Бешка
Агропротект ДОО
ОШ ”Јован Дучић”
Предшколска установа ”Радосно детињство” Нови Сад

Остале активности