Обавештење о закљученом уговору ЈН 7/14 Партија 2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 7/14 Партија 2

Обавештење о закљученом уговору
ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА У КНЕЗ МИХАИЛОВОЈ 5 У БЕОГРАДУ ЗА ОДРЖАВАЊЕ МЕСЕЦА МАТЕМАТИКЕ У ЈАВНOJ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА НА ИЗРАДИ РЕКЛАМНИХ ПАНОА
ЈН 7/14 Партија 2

Преузмите документ

Остале активности