ОСТАТИ ИЛИ ОТИЋИ – идентификација миграторних намера становништва на руралним просторима (RurSITU)

ОСТАТИ ИЛИ ОТИЋИ – идентификација миграторних намера становништва на руралним просторима (RurSITU)

STAY OR LEAVE – spotlight on migration intentions In The rUral areas (RurSITU)

 

Пројекат се односи  на сагледавање намера и мотива сеоског становништва за останак или напуштање руралних простора. Циљеви пројекта су дубље разумевање разлога њиховог избора за останак, утврђивање просторних карактеристика таквих локација, истицање њихових предности за живот и апострофирање главних изазова са којима се сеоско становништво суочава. Идеја је да се документују афирмативне руралне приче које ће допринети позитивном поимању живота на селу.

 

Истраживање ће бити реализовано на територији региона Шумадије и Западне Србије у сарадњи Географског института „Јован Цвијић“ САНУ са партнерима: Удружeњe жeнa „Сaчувajмo сeлo“ (Прибoj), Сеоски туризам Србије (Љиг), Клуб Арс нова (Ваљево), Планинарски клуб „Тара“ (Бајина Башта), Центар за унапређење туристичке привреде TERRA (Ужице) и Центар за културу „Вук Караџић“ (Лозница). У пројекту ће грађани бити на различите начине активно укључени у све фазе реализације научног истраживања.

 

Бенефити реализације пројекта ће бити видљиви кроз: оснаживање и одрживост руралних заједница, таргетирање изазова у циљу подстицања развоја руралних простора, промовисање позитивне слике о селу ради ублажавања постојећих негативних процеса који их карактеришу. Такође, пројекат ће допринети обогаћивању научног опуса у домену руралних студија и студија о миграцијама у Србији.

 

Носилац пројекта:
Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ

Партнери на пројекту:
Удружење Сеоски туризам Србије, Љиг
Центар за културу ”Вук Караџић”, Лозница
Клуб ”Арс Нова”, Ваљево
Удружење жена ”Сачувајмо село”, Прибој
Центар за унапређење туристичке привреде ТЕРРА, Ужице
Планинарски клуб ”Тара”, Бајина Башта

Остале активности