Пионирски приступ обликовању одрживе будућности енергетски неутралног и ресурсно ефикасног пречишћавања отпадних вода у Србији кроз грађанску кокреацију

Пионирски приступ обликовању одрживе будућности енергетски неутралног и ресурсно ефикасног пречишћавања отпадних вода у Србији кроз грађанску кокреацију

Citizen co-creation: shaping a sustainable future of wastewater treatment in Serbia by pioneering energy-neutral & zero-waste approach

 
У бројним локалним заједницама у Србији грађани су револтирани због штетног испуштања непречишћених отпадних вода у животну средину. Самоорганизовани, добровољно и путем постојећих правних механизама, грађани све више учествују у локалном урбаном планирању, утичући на транспарентност доношења одлука. Међутим, често им недостаје довољно знања у специфичној области како би могли да дефинишу права питања и мапирају релевантне актере.

Циљ пројекта је укључивање грађана кроз копартиципативни процес (са академским институцијама и кључним привредним и друштвеним актерима) у заједничко научно истраживање примене нових смерница ЕУ за управљање отпадним водама које подразумевају нову парадигму енергетске неутралности и ресурсне ефикасности, на примеру Туристичког центра Дивчибаре, Србија. Кроз копартиципативни процес, грађани ће развијати своје капацитете како би ефикасно утицали на побољшање комуналних услуга и регулативе у области заштите вода од загађења и заштите животне средине, истовремено јачајући везе са постојећим и новим актерима релевантним за област заштите од загађења отпадним водама.

 

Носилац пројекта:
Грађевински факултет у Београду, Универзитет у Београду

Партнери на пројекту:
Машински факултет, Универзитет у Београду
Удружење грађана ”Одрживе Дивчибаре”
4Waters доо
Медицинска школа ”Др Миша Пантић”, Ваљево
Основна школа ”Јован Миодраговић”, Београд
ЈКП ”Водовод Ваљево”

 

Остале активности