Процена екосистемских услуга Рибничке клисуре (Западна Србија) кроз грађанску науку

Процена екосистемских услуга Рибничке клисуре (Западна Србија) кроз грађанску науку

Ecosystem services assessment of Ribnica Gorge (Western Serbia) through citizen science 

Овај пројекат има за циљ процену екосистемских услуга шире околине Споменика природе „Рибница“ (Западна Србија, општина Мионица) користећи приступ грађанске науке. Одабрани простор за истраживање – клисура реке Рибнице – представља рефугијум великог биодиверзитета, који је од великог значаја за очување укупног биодиверзитета Србије. Екосистемске услуге су све компоненте екосистема које пружају различите директне и индиректне користи човеку. Подаци у литератури показују да су екосистемске услуге директно или индиректно повезане са остваривањем чак 12 циљева одрживог развоја. Пројекат ће обухватити четири димензије екосистемских услуга: услуге снабдевања, регулационе, подржавајуће и културне услуге. Грађански научници и експерти ће заједнички радити на истраживању података из литературе, учествовати на теренским истраживањима, али и активно учествовати у промоцији пројекта и његових резултата. Пројекат ће бити реализован пратећи принципе отворене науке. На основу резултата процене екосистемских услуга биће дефинисан практичан и реалан план управљања који штити биодиверзитет и екосистемске услуге на најбољи могући начин. Пројекат ће охрабривати учешће локалне заједнице у реализацији активности и процесима доношења одлука. Такође ће пружити добар модел за развој сличних иницијатива при заштићеним подручјима у Србији. Пројекат реализује Биолошки факултет Универзитета у Београду, у партнерству са Еколошким покретом Оквир живота и Удружењем за неговање културног наслеђа Челник.

Носилац пројекта:
Биолошки факултет, Универзитет у Београду

Партнери на пројекту:
Еколошки покрет ”Оквир живота”
Удружење за неговање културног наслеђа ”Челник”

Остале активности