Сарадничко учење – учење за савремени живот

Сарадничко учење – учење за савремени живот

(Електронски семинар на мудл платформи)

Трајање програма:  5 недеља (40 бодова)

Редни број у каталогу ЗУОВ: 574 (K2, П1)

Савремена научна истраживања подразумевају рад у тиму, а тимови се често састоје од научника који се налазе на различитим странама света. Савремене технологије им омогућавају да сарађују и на великој удаљености. Млади се упознају са науком већ у вртићу, па је једна од веома битних вештина коју учитељи и наставници преносе својим ученицима управо сарадња. Полазници овог семинара моћи ће да се упознају са низом занимљивих и корисних алата, као и са начинима на које могу испланирати и оцењивати сарадничко учење и мотивисати ученике за рад. Овладавањем вештинама оваквог начина рада, наставници својим ученицима могу да понуде, нове, занимљиве начине обраде научних тема. Тако ће и хемија, математика, биологија или физика постати мотивационо поље ученика за истраживање, сарадњу и развој.

Аутори и реализатори

Мирјана Кокерић, дипломирани математичар, ОШ „Бранко Радичевић“, Смедерево

Вишња Васиљевић, дипломирани историчар, ОШ „Иво Андрић“, Радинац, Смедерево

Институција која је подржала семинар

Центар за промоцију науке

Особа за контакт

Дарије Јаношевић, djanosevic@cpn.rs; 069/122-03-19

Интернет страница

https://elektronskiseminar.wordpress.com/

Семинар је у каталогу ЗУОВ-а заведен под каталошким бројем 574 (K2, П1) и акредитован је за школску 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021. годину:

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1391