ЈН 1 /19 Предмет јавне набавке су услуге посредничке агенције за ангажовање демонстратора, сарадника и експерата.

ЈН 1 /19 Предмет јавне набавке су услуге посредничке агенције за ангажовање демонстратора, сарадника и експерата.

 

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Остале активности