ЈН 12 /18 Предмет јавне набавке су услуге штампе украсних кеса и артикала намењених продаји

ЈН 12 /18 Предмет јавне набавке су услуге штампе украсних кеса и артикала намењених продаји

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација V2

Конкурсна документација V3

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Остале активности