ЈН 12 /19 Предмет јавне набавке су услуге годишњег сервиса и одржавања возила из возног парка Центра

ЈН 12 /19 Предмет јавне набавке су услуге годишњег сервиса и одржавања возила из возног парка Центра

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору (Партија 1)

Остале активности