ЈН 14 /19 Предмет јавне набавке је куповина добара – рачунарске опреме.

ЈН 14 /19 Предмет јавне набавке је куповина добара – рачунарске опреме.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Остале активности