ЈН 2 /19 Предмет јавне набавке је горивo за потребе Центра за промоцију науке.

ЈН 2 /19 Предмет јавне набавке је горивo за потребе Центра за промоцију науке.

 

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Остале активности