ЈН 2 / 20 Предмет јавне набавке су услуге сервиса возила из возног парка Центра

ЈН 2 / 20 Предмет јавне набавке су услуге сервиса возила из возног парка Центра

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор понуђачу

Одлука о додели уговора

Остале активности