ЈН 3 /19 Предмет јавне набавке су услуге штампања четири броја часописа „Елементи“, лифлета и брошуре.

ЈН 3 /19 Предмет јавне набавке су услуге штампања четири броја часописа „Елементи“, лифлета и брошуре.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор понуђачу на питање у вези са припремањем понуде

Одлука о додели уговора

Остале активности