ЈН 5 /19 Предмет јавне набавке су услуге штампања прсторне графике (брендирања)

ЈН 5 /19 Предмет јавне набавке су услуге штампања прсторне графике (брендирања)

 

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Остале активности