ЈН 7 /19 Предмет јавне набавке су услуге годишњег сервиса и одржавања возила из возног парка Центра

ЈН 7 /19 Предмет јавне набавке су услуге годишњег сервиса и одржавања возила из возног парка Центра

 

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Записник о отварању понуда и Одлука о додели уговора

Обавештење о обустави поступка

Остале активности