ЈН1/2017 – Јавна набавка мале вредности за радове на адаптацији Научног клуба у Београду

ЈН1/2017 – Јавна набавка мале вредности за радове на адаптацији Научног клуба у Београду

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одговори понуђачима

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Остале активности