ЈН3/2017 – Јавна набавка мале вредности за набавку услуга штампања 4 броја часописа „Елементи, од броја 8 до броја 11, у тиражу од по 3.500 примерака по броју

ЈН3/2017 – Јавна набавка мале вредности за набавку услуга штампања 4 броја часописа „Елементи, од броја 8 до броја 11, у тиражу од по 3.500 примерака по броју

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одговори понуђачима

Одговори понуђивачима 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Остале активности