ЦПН на конференцији Универзитета у Ђирони

ЦПН на конференцији Универзитета у Ђирони

Универзитет у Ђирони, Шпанија, организовао је, од 15. до 25. марта 2021, виртуелну конференцију посвећену Циљевима одрживог развоја, и постојећим и потенцијалним везама науке и друштва

Конференција под називом Иновације за Циљеве одрживог развоја: инспиративни алати наспрам изазова одрживости осмишљена је са циљем обједињеног приказа сродних глобалних политика и пракси у контексту Циљева одрживог развоја које су Уједињене нације прокламовале 2015. године. Програм се састојао од серије вебинара посвећених специфичним областима Циљева и темама које покривају.

У сесији под називом ”Усклађивање науке и друштва”, Добривоје Лале Ерић, руководилац Сектора за међународну сарадњу, представио је позицију и активности Центра у овом домену. Посебан нагласак је дат на учешћу Центра у пројектима попут RRINGа и некадашњег RRI Tools-а, као и на искуствима Центра и домаће научне заједнице у припреми првог националног извештаја на Унескове Препоруке о науци и научним истраживачима. У овој сесији је такође учествовао и Норберт Штајнхаус из организације Science Shop Bonn, координатор Х2020 пројекта TeRRIFICA у коме такође учествује ЦПН.

Пројекат RRING, започет 2018. године, успешно је мапирао, повезао и усмерио глобалне политике чије су вредности и циљеви аналогни онима који су уткани у RRI концепт (енгл. Responsible Research and Innovation – Одговорно истраживање и иновације). Амбициозни план је у много чему достигнут но глобална пандемија – иако као феномен може представљати и саму окосницу пројекта – условила је прилагођавање новој реалности. У оквиру рада на пројекту, Центар је успешно координисао процесом израде првог националног извештаја на Унескове Препоруке, који је надлежно Министарство предало као званичан документ Републике Србије.

 

Остале активности