ЦПН у Корку

ЦПН у Корку

На Националном ирском универзитету у Корку одржан је први радни састанак пројекта RRING на коме је Центар за промоцију науке један од партнера[:]RRING@Cork

Пројекат RRING је посвећен актуелном европском концепту Одговорног истраживања и иновација (Responsible Research and Innovation – RRI) које је стратешки постављено као званични европски оквир за науку, истраживања и иновације унутар програма Хоризонт 2020. Циљ пројекта RRING јесте мапирање, повезивање и оснаживање различитих глобалних пракси које својим садржајем, начелима и циљевима одговарају европском RRI концепту. У коначном, RRING пројекат ће покушати да успостави заједничке критеријуме и номенклатуру кроз Циљеве одрживог развоја (Sustainable Development Goals – SDG) како су их прокламовале Уједињене нације.

Поред Националног ирског универзитета из Корка, као координатора пројекта, и ЦПН-а, у пројекту учествује 26 партнера из читавог света и са свих континената осим Аустралије. Посебно важну улога има УНЕСКО, као званично тело Уједињених нација за науку и образовање.

Улога Центра за промоцију науке се умногоме ослања на улогу коју је Центар имао унутар великог европског пројекта RRI Tools, где су мапиране добре праксе и развијени алати за имплементирање RRI концепта у различитим друштвеним оквирима и међу различитим професионалним заједницама. Центар је у овоме пројекту имао улогу регионалног центра за пет земаља Југоисточне Европе – Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска и Србија – у којима је одржано преко тридесет различитих догађаја. Кулминацију је представљала финална регионална конференција Responsible Research and Innovation Tools for Better Societies, одржана у Београду у децембру 2016, са око 100 учесника укључујући и представнике министарстава образовања и/или науке свих наведених земаља, као и оба ентитета Босне и Херцеговине.

Кроз учешће у RRING пројекту, Центар ће наставити рад са свим регионалним партнерима, проширити поље деловања и сарадње и на Румунију и Мађарску, дајући јасан печат ширег региона Југоисточне Европе на европско и глобално мапирање и позиционирање RRI концепта и одговарајућих пракси.

 

Остале активности