15.02.2014
Извештај о раду Центра за промоцију науке за период јануар-јун 2015. године

Центар за промоцију науке је поднео извештај о средствима која је Центар примио и користио у складу са њиховом наменом у извештајном периоду од 01. јануара 2015. до 30. јуна...

Даље