Хоризонт четвртком

Хоризонт четвртком

Хоризонт четвртком

Редовни програми

јул 2014 – март 2015

ЦПН је организовао представљања програма Хоризонт 2020 у Научном клубу након што се Република Србија укључила у овај највећи програм Европске уније за истраживања и иновације.

Реализатор: ЦПН

Истражите више

Остале активности