Импресум

Директор Центра за промоцију науке др Марко Крстић,  в.д. директора Центра за промоцију науке

Главни и одговорни уредник: Иван Умељић

РедакцијаИвана Николић, Анђела Мрђа, Ђорђе Петровић

Медијска подршка: Љиљана Илић

Лектура и коректура: Ивана Смоловић

Видео-продукција: Тајмлајн / Бојан Живојиновић

Фотографија: Милован Миленковић, Марко Рисовић

ИТ подршка:  Петар Пањковић, Владимир Цицвара

Продаја и претплата: Дарије Јаношевић

Адреса интернет редакције: Центар за промоцију науке, Краља Петра 46, 11000 Београд, Србија

Контакт телефон: +381.11.24.00.260

Контакт електронска адреса: redakcija@cpn.rs