Импресум

ЕЛЕМЕНТИ
Часопис за промоцију науке

ЗА ИЗДАВАЧА
Доц. др Јован Трифунoвић, дипл. инж. ел. ,  в.д. директора Центра за промоцију науке

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК
Иван Умељић

РЕДАКЦИЈА
Ивана Николић

Јована Николић
Анђела Мрђа

ЛЕКТУРА И РЕДАКТУРА
Ивана Смоловић

ГРАФИЧКА ПРИПРЕМА
Денис Викић

ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ
Љиљана Илић
pr@cpn.rs, +381 60 7040180

ПРОДАЈА
Дарије Јаношевић
prоdaja@cpn.rs, +381 69 1220319

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
Цена 290 динара

ШТАМПА
S D P R E S S Д. О. О.
Цвијићева 7/25, Смедерево

Излази четири пута годишње

ISSN 2406-3002 = Елементи (Београд)
COBISS.SR-ID 215847180
BARCODE 977240630008