ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОЈЕКТЕ ГРАЂАНСКИХ НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА

ФИНАНСИРАНИ ПРОЈЕКТИ ГРАЂАНСКИХ НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА 2023.

Процена екосистемских услуга Рибничке клисуре (Западна Србија) кроз грађанску науку

Ecosystem services assessment of Ribnica Gorge (Western Serbia) through citizen science  Овај пројекат има за циљ процену екосистемских услуга шире околине Споменика природе „Рибница“ (Западна...

Наслеђе еманципације: оснаживање Ромкиња кроз изградњу мрежа солидарности (HEROINE)

Heritage of Emancipation: Empowering Roma Women through Networks of Solidarity (HEROINES)  Пројекат се фокусира на еманципацију Ромкиња у Србији, препознајући ограничења у досадашњим истраживањима. Осмишљен...

Превенција и искорењивање дијабетичних хроничних рана – грађани прискачу у помоћ

Diabetic chronic wounds prevention and eradication – patients come to the rescue Презентација пројекта У Србији има приближно 700.000 људи са дијабетесом, а око 375.000...

Пионирски приступ обликовању одрживе будућности енергетски неутралног и ресурсно ефикасног пречишћавања отпадних вода у Србији кроз грађанску кокреацију

Citizen co-creation: shaping a sustainable future of wastewater treatment in Serbia by pioneering energy-neutral & zero-waste approach Графички апстракт пројекта Тим пројекта   У бројним...

Негујмо везу са земљиштем: оснаживање пољопривредника и младих као грађана научника за праћење здравља земљишта и биодиверзитета

Cultivating Soil Connectivity: Empowering Farmers and Youth Community as Citizen Scientists to Monitor Soil Health and Biodiversity https://cuvarizemljista.com/ У Србији је евидентан недостатак интегрисаног и...

ОСТАТИ ИЛИ ОТИЋИ – идентификација миграторних намера становништва на руралним просторима (RurSITU)

STAY OR LEAVE - spotlight on migration intentions In The rUral areas (RurSITU)   Пројекат се односи  на сагледавање намера и мотива сеоског становништва за...

Центар за промоцију науке под окриљем Министарства науке, технолошког развоја и иновација расписује 2023. године Јавни позив за финансирање пројеката грађанских научних истраживања (ГНИ). 

Подносилац пријаве и носилац пројекта може бити истраживач који је запослен у научноистраживачкој организацији регистрованој на подручју Републике Србије.

Носилац пројекта је у обавези да у реализацију пројекта активно укључи бар једног актера као што је: локална самоуправа, организације цивилног друштва, научна друштва, представници индустрије и привреде, установе свих образовних нивоа (школе и факултете), научне центре, научне музеје, библиотеке и сл.

Обавезно је укључење грађана у реализацији пројекта.

 

 

Циљеви позива су:

  • Снажније повезивање истраживача и грађана у циљу изналажења одговора на друштвене изазове и остварења заједничких циљева; 
  • Препознавање улоге грађана у научним истраживањима и подстицање њиховог активног укључивања у истраживачке процесе; 
  • Инспирисање иновативних приступа и идеја у научноистраживачком раду; 
  • Истицање друштвеног утицаја грађанских научних истраживања и њихов допринос постизању Циљева одрживог развоја.

ПРЕУЗМИТЕ ВОДИЧ КРОЗ ГРАЂАНСКА НАУЧНА ИСТРАЖИВАЊА

За више информација можете послати мејл на citizenscience@cpn.rs

Календар Јавног позива за грађанска научна истраживања

ДАТУМАКТИВНОСТ
02. октобарРасписивање Јавног позива за ГНИ
01. новембарЗатварање Јавног позива за ГНИ
29. новембарОбјављивање прелиминарне ранг-листе
од 29. новембра до 6. децембраПриговори и одговори на приговоре
до 7. децембраОбјављивање резултата Јавног позива ГНИ и коначне ранг–листе