ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОЈЕКТЕ ГРАЂАНСКИХ НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА

Центар за промоцију науке под окриљем Министарства науке, технолошког развоја и иновација расписује 2023. године Јавни позив за финансирање пројеката грађанских научних истраживања (ГНИ). 

Подносилац пријаве и носилац пројекта може бити истраживач који је запослен у научноистраживачкој организацији регистрованој на подручју Републике Србије.

Носилац пројекта је у обавези да у реализацију пројекта активно укључи бар једног актера као што је: локална самоуправа, организације цивилног друштва, научна друштва, представници индустрије и привреде, установе свих образовних нивоа (школе и факултете), научне центре, научне музеје, библиотеке и сл.

Обавезно је укључење грађана у реализацији пројекта.

 

 

Циљеви позива су:

  • Снажније повезивање истраживача и грађана у циљу изналажења одговора на друштвене изазове и остварења заједничких циљева; 
  • Препознавање улоге грађана у научним истраживањима и подстицање њиховог активног укључивања у истраживачке процесе; 
  • Инспирисање иновативних приступа и идеја у научноистраживачком раду; 
  • Истицање друштвеног утицаја грађанских научних истраживања и њихов допринос постизању Циљева одрживог развоја.

ПРЕУЗМИТЕ ВОДИЧ КРОЗ ГРАЂАНСКА НАУЧНА ИСТРАЖИВАЊА

Молимо вас да прочитате Упутство за попуњавање пријава и друге информације и припремите пријаве за предлоге пројеката у складу са тим.

Пријаве пројеката на овај јавни позив подносе се искључиво у електронској форми, најкасније до 1. новембра 2023. године до 12 часова, попуњавањем пројектне пријаве преко портала Центра за промоцију науке.

Накнадно послате пријаве или пријаве достављене на било коју другу адресу или на други начин осим оног који је наведен у Упутству за подносиоце пријава и Правилнику Јавног позива за реализацију пројеката грађанских научних истраживања неће се разматрати.

Након подношења предлога, подносиоци пријава ће добити потврду о подношењу предлога, и надаље неће моћи да га уређују или преузимају отпремљене документе ради даљег уређивања или ажурирања.

Сви заинтересовани подносиоци пријаве своја питања могу да пошаљу на мејл на citizenscience@cpn.rs

Календар Јавног позива за грађанска научна истраживања

ДАТУМАКТИВНОСТ
02. октобарРасписивање Јавног позива за ГНИ
01. новембарЗатварање Јавног позива за ГНИ
27. новембарОбјављивање прелиминарне ранг-листе
од 28. новембра до 4. децембраПриговори и одговори на приговоре
05 - 07. децембарОбјављивање резултата Јавног позива ГНИ и коначне ранг–листе