Јавна набавка мале вредности – услуге агенције за запошљавање ЈН4/16

Јавна набавка мале вредности – услуге агенције за запошљавање ЈН4/16

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Остале активности