Јован Трифуновић

MMM3453-600x400

Вршилац дужности директора Центра за промоцију науке од 1. јуна 2017. до 1. јуна 2018. године био је др Јован Трифуновић.

Др Трифуновић је рођен 1979. године у Београду. Завршио је гимназију у Смедереву, а дипломирао на Електротехничком факултету Универзитета у Београду.

Како се наводи у његовој стручној биографији, докторску тезу „Методологија за уважавање несавршеног контакта између електрода и тла при прорачуну отпорности распростирања контурних уземљивача“ одбранио је 2016. године.

У периоду од 2003. до 2005. године био је стипендиста Министарства науке Републике Србије. Од 2003. године био је ангажован на Електротехничком факултету у Београду, најпре као истраживач-стипендиста на пројектима Министарства науке и заштите животне средине, а затим као асистент-приправник, виши лабораторијски инжењер и доцент на Катедри за енергетске претвараче и погоне.

У оквиру наставних активности учествује у извођењу рачунарских и лабораторијских вежби и формирању рачунарских вежби, као и у у раду стручних органа и комисија Електротехничког факултета. Стручни испит за област Енергетска ефикасност зграда положио је 2014. године.

Учествовао је у реализацији великог броја научно-истраживачких и стручних пројеката и аутор/коаутор је двадесет три објављена научна рада и два техничка решења. Учествовао је на FP7 пројекту FP7–ENERGY–2008–TREN-1–SEETSOC–South-East European TSO Challenges, шест пројеката Министарства науке Републике Србије, 11 истраживачких студија, као и у комерцијалним пословима Електротехничког факултета.

Научне радове је објавио у међународним научним часописима, националним научним часописима и на конференцијама међународног и националног значаја.