Мисаони експерименти у Крагујевцу

Мисаони експерименти у Крагујевцу

У Првој крагујевачкој гимназији, 23. августа је одржан десети по реду ЦПН-ов стручни семинар за усавршавање наставника  „Примена мисаоних експеримената у настави“.

Аутори и реализатори овог програма за стручно усавршавање, др Машан Богдановски и Иван Умељић, упознали су наставнике Прве крагујевачке гимназије са применом мисаоних експеримената у настави разнородних предмета, као и са начинима на које они могу да се искористе као ефикасно средство код различитих метода предавања и усвајања градива, нарочито приликом учвршћивања и ретенције знања.

Кроз излагање инспиративних мисаоних експеримената као што су, „Декартов Зли демон“, „Лајбницова машина“, „Џексонова Мери, бриљантни стручњак за науку о бојама“, „Нејгелов слепи миш“ „Серлова кинеска соба“, „Ролсов вео незнања“, и многих других, предавачи су представили њихов потенцијал за иновирање у разним сферама наставе, образовања и васпитања.

Семинар је у каталогу ЗУОВ-а заведен под каталошким бројем 554 и акредитован је за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину. Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи јесте унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области).

Остале активности