Наставак активности на пројекту STEAM Learning Ecologies у Гимназији „Патријарх Павле“

Наставак активности на пројекту STEAM Learning Ecologies у Гимназији „Патријарх Павле“

Гимназија „Патријарх Павле“ угостила је 13. децембра представнике Центра за промоцију науке на радионици у оквиру пројекта STEAM Learning Ecologies, са циљем креирања екологија и путева учења у оквиру амбијенталне наставе.

Пројекат STEAM Learning Ecologies (SLE) предвиђа креирање екологија учења према концепту отвореног школовања. Гимназија „Патријарх Павле“ биће иницијатор прве екологије у Србији, при чему ће спровести са својим ученицима пилот екологију на тему психо-физичког здравља.

Кроз радионицу је наставницима најпре представљена SLE методологија и начин обликовања екологија учења и локалних партнерстава. Како принцип отвореног школовања подразумева да се део активности у оквиру теме обавља ван школе, наставницима су представљени примери екологија и које све партнере оне могу укључивати (нпр. музеје, компаније, градске управе, итд.).

Након представљања пројекта, наставници су идентификовали као један од већих проблема у својој околини загађеност и недостатак простора за физичке активности ученика. Из ове анализе се изродила идеја екологије учења која ће имати за циљ да поспеши психо-физичко здравље школске, али и локалне заједнице.

У другом делу радионице, наставници су подељени у тимове са циљем разраде њихове екологије учења кроз различите SLE димензије. Једна група је креирала путеве учења и истраживала потенцијалне партнере. Друга група је испитивала начине на које би активности екологије могле да се уклопе у курикулум и који би продукти учења у том случају били. Коначно, трећа група је разматрала могућности реализације ових активности уз осврт на инклузију различитих група, предлажући уз то каријерне путеве који би могли да инспиришу ученике у току овог пројекта.

На самом крају радионице наставници су заједнички осмислили редослед активности које би екологија могла да покрије, које укључују, између осталог, теренско анкетно истраживање, анализу података, креирање макета, 3Д моделовање, и организацију спортских догађаја на отвореном.

Након спровођења пилот екологије, SLE пројекту биће прикључено још 10 школа у Србији које ће осмислити и покренути екологије учења у својим локалним заједницама са циљем да ова партнерства буду одржива и да потпомажу како школу, тако и ширу заједницу.

Остале активности