Нови в.д. директора ЦПН-а

Нови в.д. директора ЦПН-а

Уз сагласност министра просвете, науке и технолошког развоја, Управни одбор ЦПН-а именовао је новог вршиоца дужности директора Центра др Марка Крстића[:]IMG_5950

Одлуком Управног одбора Центра за промоцију науке, на седници одржаној 31. маја 2018. године, уз претходну сагласност надлежног министра, на период од шест месеци за вршиоца дужности директора Центра постављен је др Марко Крстић, доцент на Електротехничком факултету Универзитета у Београду.

Др Марко Крстић је рођен 1984. године у Нишу. Дипломирао је на Електротехничком факултету Универзитета у Београду 2007, и на истом факултету, 2016. године, одбранио докторску тезу под насловом Statical and dynamical characteristics of injection-locked Fabry-Perot laser diodes, када је стекао звање доктора наука електротехнике и рачунарства. Уже области његове научне делатности су квантна електроника и фотоника.

Од 2009. године запослен је на Електротехничком факултету Универзитета у Београду при Катедри за микроелектронику и техничку физику, где је најпре ангажован као сарадник у настави, затим 2010. године као асистент, и од 2016. као доцент. У току каријере ангажован је у извођењу наставе на укупно 15 курсева, а учествовао је и у покретању два нова и реформи једног курса.

Објавио је више радова у међународним часописима са SCI листе, учествовао је на међународним скуповима и скуповима од националног значаја, а био је и учесник више међународних и националних научноистраживачких пројеката.

Учествовао је у промоцији „Међународне године светлости“ кроз серију научнопопуларних предавања у Српској академији наука и уметности и Коларчевој задужбини. Активни је предавач на зимском семинару „Примењена електроника“ у Петници. Добитник је неколико награда за најбоље научне радове публиковане у иностраним часописима.

Остале активности