Одржане радионице Next-Lab/Go-Lab

Одржане радионице Next-Lab/Go-Lab

У Регионалном центру Ниш одржане су две Next-Lab/Go-Lab радионице

[:]

Go-Lab-Logo_official-300x199

Прва радионица одржана 25.08. била је осмишљена за 16 наставника који предају у гимназијама и средњим стручним школама, док је друга 26.08. одржана за 25 учитеља и наставника из основних школа. Радионице је реализовала Нада Стојичевић, професор електро-групе предмета, ЕТШ „Никола Тесла“ Панчево, Scientix амбасадор, Next-Lab/Go-Lab амбасадор, Nerpod Pionear.

Next-Lab представља продужетак Go-Lab европског пројекта (European Schoolnet – EUN) и има за циљ да наставницима омогући приступ online и remote лабораторијама којe би они даље, уз помоћ одговарајућих алата, примењивали у настави природно-математичких предмета.

У оквиру радионице учесницима су представљени истраживачки приступ настави и начини на које могу осмислити лекције коришћењем online лабораторија. На крају обуке полазници сами креирају наставне материјале, уводећи на тај начин ИКТ у наставу. Коришћење online лабораторија такође омогућава делимично превазилажење недостатка школске опреме за извођење наставе из појединих предмета.

Пројекат Next-Lab/Go-Lab се на првом месту обраћа наставницима који предају СТЕМ области (наука, технологија, инжењерство и математика), међутим, своју примену налази и у другим областима образовања.

Остале активности