Појединачна продаја

Цена појединачних бројева часописa ЕЛЕМЕНТИ износи 290 динара. У ову цену су урачунати поштански трошкови доставе часописа на наведену адресу.

Начин плаћања

Динарску уплату треба извршити на рачун Центра за промоцију науке.

Подаци који су неопходни за попуњавање уплатнице:

Прималац: Центар за промоцију науке

Макензијева 24, Београд

Сврха уплате: Поручивање појединачног броја часописа

„Елементи“

Износ појединачног броја: 290.00 динара

Број жиро рачуна: 170 – 0030012496000 – 36

Позив на број: 2015

Потребно је навести број часописа који поручујете.

Потврду о уплати заједно са својим подацима пошаљите електронском поштом на е-маил prodaja@cpn.rs, или на адресу Центар за промоцију науке, Макензијева 24, Београд.

pojedinačna prodaja