Први радни састанак пројекта Bio Awaking

Први радни састанак пројекта Bio Awaking

Представници Центра за промоцију науке учествовали су на иницијалном радном састанку пројекта Bio Awaking, који је у организацији  Удружења грађана Реактор одржан у простору СКУП-а, у Креативном дистрикту, Нови Сад, 15. и 19. маја 2024. године.

Пројекат Bio Awaking усмерен је на заједничко креирање, усвајање и ширење еколошких пракси и уметничких продукција у области био-уметности и подизање свести о одрживом развоју у складу са Eвропским зеленим договором. Активности пројекта су планиране широм Европе, с фокусом на Западни Балкан. Пројектом координише Удружење грађана Реактор из Србије, а Центар за промоцију науке води радни пакет за комуникацију и дисеминацију.

Првог дана састанка координатори пројекта представили су циљеве пројекта и активности у оквиру радних пакета, временски оквир и постављене датуме за све пројектне активности, као и кључне резултате. Дефинисани су садржаји „уради сам“ радионица, са фокусом на отворене позиве, промотивне активности и циљне групе. Уследила је дискусија о студијским посетама, и развој програма Мобилне лабораторије, са детаљима о активностима у оквиру лабораторије, радионицама, излагању уметничких дела, циљним групама тог програма и стратегијама промоције.

Другог дана састанка партнери су наставили са дефинисањем програма Мобилне лабораторије. Представници Центра су затим представили комуникацијску стратегију и акциони план за прву годину пројекта, са детаљима о улогама менаџера за комуникације и стратегијама за интерну и екстерну комуникацију. Разговарало се и о питањима буџета и извештавања.

С обзиром на то да се радни састанак дешавао непосредно пре и после Био Арт форума, партнери су имали прилике да детаљно продискутују о резултатима и програму Форума и да поставе основу за све остале активности пројекта у складу са тим.

Остале активности