Први радни састанак пројекта FASIH у Београду

Први радни састанак пројекта FASIH у Београду

У Београду, 27. марта 2023. састанком у Научном клубу ЦПН-а, започет је пројекат FASIH (Future Art and Science Industrial Heritage), први пројекат програма Креативна Европа којим руководи Центар за промоцију науке.

Кроз језик уметности, а у спрези са научним истраживањима и новим медијима, Ријека (Хрватска), Београд (Србија) и Трбовље (Словенија) представљају окосницу приче о индустријској баштини. У периоду 2023–2025. године, шест партнерских организација из трију земаља сарађиваће у интердисциплинарном уметничко-научном промишљању индустријског и културног наслеђа региона кроз откривање, истраживање и вредновање оних архитектонских достигнућа и нематеријалних процеса који су обележили модерну историју региона.

Пројекат настоји да савремене моделе ревалоризације и ревитализације индустријског наслеђа, уз коришћење иновативних дигиталних алата, повеже са темама одрживости, заштите животне средине и технолошког развоја, сада и у посматраном временском периоду. Један од циљева је промоција вредности културног, научног и индустријског наслеђа, значајног за нове генерације корисника културно-уметничких садржаја, али и за савременике доба у којем су настајали индустријски комплекси и са њима повезани културолошки, социолошки, привредни и демографски токови.

Центар за промоцију науке координише целокупним пројектом и води комуникацијски и дисеминацијски радни пакет, а партнери на пројекту су: Свеучилиште у Ријеци, Академија примијењених умјетности Свеучилишта у Ријеци, Природословни музеј Ријека, Завод за културу Делавски дом Трбовље, и Музеј науке и технике у Београду.

Остале активности