Милутин Миланковић је књигу ,,Кроз васиону и векове’’ написао у виду писама непознатој младој дами, којој је причао о астрономији, историји науке и климатологији. Они заједно иду на имагинарнo путовање кроз васиону и време, од формирња Земље, преко првих цивилизација па до тадашњих климатолога. У овом делу Миланковић описује своју теорију осунчавања Земље, а сложене појмове небеске механике објашњава крајње разумљиво и пријемчиво.
Ставите слушалице и крените на путовање кроз васиону и векове заједно са Милутином Миланковићем!Пловидба Дунавом


Колевка астрономије


Атмосфера


Зашто је земља округла


Месец и Земља