Рецезентски одбор

Академик Зоран Петровић, САНУ
др Александар Богојевић, Институт за физику Београд
др Милован Шуваков, Институт за физику, Београд
др Божидар Николић, Физички факултет у Београду
др Петар Аџић, Комисија за сарадњу са ЦЕРН-ом
др Зоран Огњановић, Математички институт САНУ
др Владимир Ђурђевић, Институт за метеорологију
др Воин Петровић, Институт за нуклеарне науке Винча
др Лука Михајловић, Хемијски факултет у Београду
др Коста Јовановић, Електротехнички факултет у Београду
др Андреј Старовић, Народни музеј, Београд
др Радивој Радић, Филозофски факултет у Београду
др Софија Стефановић, Филозофски факултет у Београду
др Машан Богдановски, Филозофски факултет у Београду
др Невена Буђевац, Учитељски факултет у Београду
др Оливер Тошковић, Лабораторија за експерименталну психологију
др Јелена Беговић, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, ИМГГИ
др Биљана Стојковић, Биолошки факултет у Београду
др Зорана Курбалија Новичић, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“